Schoolregels

 

De Kanjerregels staan centraal:
1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. Niemand speelt de baas.
4. Niemand lacht uit.
5. Niemand doet zielig.

Daarnaast hebben we algemene regels:
1. Wanneer je een probleem hebt en je komt er zelf niet uit, dan kom je naar juf of meester…
2. Het rijdend materiaal uit de schuur is voor de groepen 1/2/3/4
3. Leerlingen komen op school ’s morgens vanaf 8.15u. Vanaf die tijd zijn de leerkrachten verantwoordelijk…
4. We lopen met de fiets aan de hand op het plein…

En, maken we groepsafspraken:
Deze worden samen met de kinderen gemaakt, op schrift gesteld en ondertekend.