Onze school

 

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij bieden onderwijs op maat, dus veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel (SOP) verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

Schoolgids 2023-2024
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2023-2024
Schoolgids Bijeen 2023-2024