Ouders

 

Samenwerking tussen ouders en school is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.
De school heeft een ouderbeleidsplan, waarin de ouderbetrokkenheid staat beschreven.