Ons onderwijs

 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich  gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:  zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend  vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we  de volgende zaken van groot belang: