Onze school

 

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij bieden onderwijs op maat, dus veel aandacht voor  het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel (SOP) verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de  leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Naast kennisoverdracht richten wij ons  op de 21ste-eeuwse vaardigheden en streven wij ernaar om te komen tot  adaptief onderwijs waarin het kind eigenaarschap heeft over zijn/haar eigen leerproces.


Schoolgids 2022-2023
Schoolgids Bijeen 2022-2023