Visie/Missie


De visie van De Zandloper
Op o.b.s. De Zandloper worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om zelf tot oplossingen  te komen en hun talenten te ontwikkelen. Het ontwikkelen van eigenaarschap bij de leerlingen staat centraal.

Het onderwijs op onze school is toekomst gericht. Naast  het aanleren van  lezen, taal, rekenen en de zaakvakken is er aandacht voor  de 21ste -eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, communiceren en sociale en culturele  vaardigheden. De zaakvakken worden thematisch aangeboden.

O.b.s. De Zandloper heeft als  doel:  betrokken, ondernemende én nieuwsgierige  kinderen.

De missie van De Zandloper
Het beste wat je kunt worden is jezelf!

Onze kernwaarden zijn: