Klasbord Ouderapp


De Zandloper maakt gebruik van het ouderportaal, Klasbord Ouderapp. Via Klasbord Ouderapp worden de ouders geïnformeerd over alle gebeurtenissen in de klas en school. Ouders krijgen van de leerkracht een unieke klascode om de klas via de app of web-omgeving te kunnen volgen.

Klik hier om u aan te melden op Klasbord.

Instructies Klasbord Ouderapp:
Groep 1 t/m 3
Groep 4 t/m 8Klasbord Ouderapp